Red and BlueHays vs BurbankHays vs AndersonHays vs LeanderHays vs LehmanHays vs TivyHays vs LockhartHomecoming Court 2012Hays vs ClemensSeniors NightHays vs BoerneHays vs Alamo HeightsHays vs San Antonio HighlandsMr Rebel PageantHays vs Lockhart BaseballHays vs Tivy Baseball.  Senior Night